The Azerbaijan Republic Ministry of Education
Department of Accreditation and Nostrification

VƏLİYEV SAMİR (İDARƏ RƏİSİ)

QAFAROV QABİL (İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ)

 EMİN NƏSİROV (NOSTRİFİKASİYA ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ)

 

QƏBUL GÜNLƏRİ   I - IV ; SAAT 10:00 - 16:00

CONTACTS