Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi - təhsil sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini, təhsil prosesinə ümumi metodiki rəhbərliyi həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

Akkreditasiya Şurası - Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasının keçirilməsinə hüquqi qiymət verən ali şuradır.

Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi - Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün təhsil pillələri üzrə fə- aliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasını həyata keçirən və xarici dövlətlərin təhsil haq-   qında sənədlərinin tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edil-  məsi üzrə xidmət göstərən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan İdarədir.

Rəhbərlik: İdarə rəisi, rəis müavini, hüquqşünas, baş mühasib, böyük mütəxəssis və aparıcı mütəxəssisdən ibarət olmaqla İdarəyə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir.

Akkreditasiya şöbəsi:Təhsil müəssisələrinin və ayrı-ayrı təhsil proqramlarının akkreditasiyasını həyata keçirən 12 nəfərdən ibarət şöbədir.

Nostrifikasiya şöbəsi:Xarici dövlətlərin təhsil müəssisələrinin və əlavə təhsil haqqında sənədlərinin tanınmasını və ekvivalentliyin müəy- yən edilməsini həyata keçirən 7 nəfərdən ibarət şöbədir.

İnformasiya şöbəsi: Akkreditasiya və Nostrifikasiya şöbələrinin fəaliyyətlərinə informasiya dəstəyi göstərən 5 nəfərdən ibarət şöbədir.

Əsasnaməyə uyğun olaraq, İdarə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti, ödənişli xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan vəsaitlər və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşir

...

SAMİR VƏLİYEV


...

ANAR ABBASOV


...

SABİR ƏLİYEV


...

HƏLİMƏ SÜLEYMANOVA


...

DÜRDANƏ AXUNDOVA


...

TOFİQ ƏHMƏDOV


...

ELMİRA MANAFOVA


...

KÖNÜL FƏTİYEVA


...

TOFİQ MUSTAFAYEV


...

LALƏ ABBASOVA


...

FƏRİDƏ HÜSEYNOVA


...

ORXAN SULTANOV


...

XƏDİCƏ KƏRİMOVA


...

XALİDƏ ƏZİZOVA


...

LAMİYƏ PƏNAHOVA


...


...

ELŞƏN SADIQOV


...

NƏRİMAN QƏHRƏMANLI


...

ŞƏBNƏM MƏMMƏDOVA


...

AFAQ RƏHMANOVA


...

RÜFƏT HACIYEV


...

QABİL QAFAROV


...

LEYLA HÜSEYNOVA


...

GÜLƏR KƏRİMLİ


...

AYSEL ƏLİLİ


...

AYSEL İBRAHİMOVA


...

LALƏ BÜNYADZADƏ


...

AYTƏN İSMAYILOVA


...

ÇİNARƏ AĞAYEVA


...

SƏBİNƏ ZAMANOVA