ANA SƏHİFƏ > ŞÖBƏLƏR > İNFORMASİYA

   
     İnformasiya Şöbəsini vəzifələri


  • İdarəyə daxil olan sənədlərin, vətəndaş müraciətlərinin qeydiyyatı, sənəd dövriyyəsinin aparılması, vətəndaş qəbullarının təşkili;
  • Müraciətlərin, onlara baxılma vəziyyətinin, qəbulların nəticələrinin təhlili və müvafiq təkliflərin hazırlanması;
  • Sənədlərin müvafiq qaydada arxivə qəbulu, onların saxlanılması, saxlanılma müddəti bitdikdə onların dövlət arxivinə verilməsi və saxlanılma müddəti bitmiş və arxivə verilməyən sənədlərin müvafiq qaydada məhv edilməsi üçün Nazirliyin müvafik şöbəsinə aktla təhvil verilməsi;
  • Akkreditasiya və Nostrifikasiya  İdarəsinin fəaliyyətinə dair maarifləndirici təlimlərin təşkili (bukletlərin, video çarxların və s. hazırlanması).